top nytop ny
top ny

Flugfiske i Ammerån

Ammeråns hela vattensystem sträcker sig från fjällen ner i skogslandet för att slutligen mynna ut i Indalsälven,ca 10 km uppströms Hammarstrand. Ån som är ett utpräglat kalkströmsvatten har en karaktär som växlar mellan vildmarkspräglade forssträckor, sel och lugna partier, öppna områden med uppodling och bebyggelse. Åns unika egenskaper med bl.a. höga pH-värden gör att många intressanta
forskningsprojekt pågår på åns egna harr och öringstammar, till gagn för ett bra framtida fiske.

Nedre Ammeråns F.V.O. förvaltar de sista 30 km av ån,en sträcka som speciellt lämpar sig för fiske efter harr och öring.
Fiskesäsongen börjar 1/6 och pågår fram till dess att snön kommer.

Fiskeförbud råder under tiden 1/3 till 31/5.
​Som ett led i det kvalitetshöjande arbete som pågått inom Nedre Ammeråns FVOF senare tid gäller nu följande:
Från Krokforsens slut till Färsåns utlopp i Ammerån är det enbart flugfiske med flugspö som gäller,hullinglösa krokar.En fisk mellan 35 och 38 cm får tas tillvara och ätas upp.Mitt i detta område finns specialsträckan med ett separat kort,ingen fisk får tas tillvara på denna sträcka.Den är 2,2 km lång och vi säljer max 9 st kort per dygn.Fångstrapportering gäller. För övriga delar inom vårt område på Ammerån får man fiska med fluga ,mask och spinn,här får tre fiskar tas tillvara inom måtten 35-38 cm. Vi rekommenderar små hullingfria krokar,oavsett fiskesätt, allt för en  human tillbakasättning av för liten eller för stor fisk.

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart fiske i en fantastisk Ammerå!
containercontainer
container

Övriga vatten

Fiskarter, Service Övrigt
Vattenbergstjärn Ö, R, V endast flugfiske
Telemarkstjärn Ö, R, V fluga + mask
Höksbergstjärn Ö, R, K, V
Mellantjärn Ö, A, K
Gerilån Ö, H, S, A, G
Krokvågssjön Ö, S, A, G
Yttersvattnet Ö, S, A, G
Gäddvattnet S, A, G
Stugutjärn Ö, A
Finnjannetjärn Ö, R
Byxtjärn Ö, R, A
Indalsälven Ö, H, S, G, A, B
Teckenförklaring
A = abborre / perch
G = gädda / pike
H = harr / grayling
R = röding / char
Ö = öring / trout
S = sik / whitefish
K = kortautomat
B = båt / boat
V = vindskydd / weather-board