top nytop ny
top ny

Gäddfiske i Jämtland


containercontainer
container

Övriga vatten

Fiskarter, Service Övrigt
Vattenbergstjärn Ö, R, V endast flugfiske
Telemarkstjärn Ö, R, V fluga + mask
Höksbergstjärn Ö, R, K, V
Mellantjärn Ö, A, K
Gerilån Ö, H, S, A, G
Krokvågssjön Ö, S, A, G
Yttersvattnet Ö, S, A, G
Gäddvattnet S, A, G
Stugutjärn Ö, A
Finnjannetjärn Ö, R
Byxtjärn Ö, R, A
Indalsälven Ö, H, S, G, A, B
Teckenförklaring
A = abborre / perch
G = gädda / pike
H = harr / grayling
R = röding / char
Ö = öring / trout
S = sik / whitefish
K = kortautomat
B = båt / boat
V = vindskydd / weather-board